Pożegnaj problemy
z kontrahentami

Temida zapewnia kompleksowe rozwiązania
w zarządzaniu ryzykiem handlowym.

Raport handlowy

Alerty

Monitoring 24/7

Metody zarządzania ryzykiem

Raport handlowy

Alerty

Monitoring 24/7

Metody zarządzania ryzykiem

TWARDE FAKTY

30% faktur

“Tyle faktur jest płaconych po terminie. Tylko 50%
podmiotów odzyskuje pełną kwotę długu.”

Rami Al Naib – Head of Risk & Data Science

Temida ogranicza ryzyko
niezapłaconych faktur w 4 krokach:

Weryfikacja
kontrahenta

• wypłacalność
• wiarygodność
• zdarzenia negatywne

Bezpieczne Warunki
współpracy

• bezpieczny limit
• termin płatności
• klauzule prawne

Monitoring
24/7

• obserwacja zdarzeń 24/7t
• powiadomienia
o zdarzeniach

Metody efektywnej Windykacji

• metody windykacji
dopasowane do grupy
ryzyka klienta

Efekty

78%

Mniejsze ryzyko faktur
opłaconych po terminie

68%

Krótszy okres windykacji

99%

Mniejsze ryzyko strat

Temida zapewnia kompleksowe rozwiązania
w zarządzaniu ryzykiem handlowym

iPad Pro (portrait) (10)
Raport rozszerzony_2
Raport rozszerzony_3
Raport rozszerzony_4
Raport rozszerzony_5
Raport rozszerzony_6
Raport rozszerzony_7
Raport rozszerzony_8
Raport rozszerzony_9

RAPORTY HANDLOWE

iPad Pro (portrait) (10)

Ogólna ocena podmiotu

Powiązania kapitałowe

Analiza branzy

Dane rejestrowe podmiotu

Wiarygodność płatnicza krótkoterminowa

Dotacje

Listy sankcyjne

Wiarygodność płatnicza długoterminowa

Zdarzenia

Limit Kupiecki

Długi aktualne i historyczne

Wskaźniki finansowe

STAŁY MONITORING

iPad Pro (portrait) (11)

Automatyczny monitoring

Aktualizacja danych 24/7

Historia zmian Oceny / Zdarzeń

iPad Pro (portrait) (11)
iPad Pro (portrait) (12)

ALERTY

iPad Pro (portrait) (12)

Powiadomienia o pracownikach

Automatyczne powiadomienia w systemie

Mailowe powiadomienia o zmianie oceny

SCHEMATY WERYFIKACJI
I WINDYKACJI

iPad Pro (portrait) (13)

Lista działań windykacyjnych

Lista działań weryfikacyjnych

Warunki współpracy

Podstawy prawne

Kontakty do zgłoszeń

Wzory dokumentów

Lista klauzul

iPad Pro (portrait) (13)

TWARDE FAKTY

do 90% firm

Odsetek firm deklarujących problemy z przeterminowanymi płatnościami w Polsce waha się między 80 a 90% 

Żródło: www.UOKIK

Case Study

1 (1)
2 (2)
3 (2)
Property 1=1
Property 1=2
Property 1=3

TWARDE FAKTY

62% przedsiębiorstw

Płatności opóżnione o ponad miesiąc  ma 62 proc. przedsiębiorstw

Temida zapewnia kompleksowe rozwiązania
w zarządzaniu ryzykiem handlowym

Nasi partnerzy

Twoja inteligentna wywiadownia gospodarcza, zapewniająca kompleksowe rozwiązania w zarządzaniu ryzykiem handlowym.

2023 Temida. Wszystkie prawa zastrzeżone