Sprawdź wypłacalność kontrahenta  przed podpisaniem umowy!

Skorzystaj z 5 darmowych weryfikacji przez miesiąc!

Temida weryfikacja

Pełen Monitoring długów

Ocena wypłacalności firm

Wskaźniki finansowe

Dostęp do każdej firmy

Raporty aktywności rynkowej

Ocena ryzyka finansowego

Załóż darmowe konto w systemie Temida

Zobacz Twój przykładowy raport

poznaj
ryzyko opóźnienia płatności i prognozę upadłości firmy

Sprawdź
czy twój kontrahent nie zalega z płatnościami!

Zobacz
kluczowe wskaźniki finansowe

Sprawdź
powiązania kapitałowe i osobowe

Zobacz, jakie informacje znajdziesz w raporcie

Informacje o niezapłaconym zobowiązaniu
(łączna kwota zadłużenia, liczba wierzycieli)

Ocena wypłacalności firmy
(ryzyko opóźnienia płatności, ryzyko upadłości)

Analiza wskaźników finansowych,
rejestr koncesji i dotacji

Dane rejestrowe, rządowe
(KRS, CEIDG, Sprawozdania Finansowe)

Ocena wypłacalności firmy

Bezpieczny limit kupiecki dla każdej transakcji