POZNAJ WSZYSTKIE DANE FIRMY

 
ZOBACZ RYZYKO ZADŁUŻENIA

Sprawdź firmę dokładnie i zabezpiecz swoje finanse.

Zobacz Twój przykładowy raport

poznaj
ryzyko opóźnienia płatności i prognozę upadłości firmy

Sprawdź
czy  nie zalega z płatnościami!

Zobacz
kluczowe wskaźniki finansowe

Sprawdź
powiązania kapitałowe i osobowe

Zobacz, jakie informacje znajdziesz w raporcie firmy:

 

W raporcie Temidy znajdują się m.in.:

Informacje o niezapłaconym zobowiązaniu
(łączna kwota zadłużenia, liczba wierzycieli)

Ocena wypłacalności firmy
(ryzyko opóźnienia płatności, ryzyko upadłości)

Analiza wskaźników finansowych,
rejestr koncesji i dotacji

Dane rejestrowe, rządowe
(KRS, CEIDG, Sprawozdania Finansowe)

Ocena wypłacalności firmy

Bezpieczny limit kupiecki dla każdej transakcji

Uzyskaj dostęp do kluczowych informacji

Kup raport za 49 zł